فارسی

هدف: ترویج روترکت و چگونه باشگاه روتاری در شعار “خدمات بالاتر از خود” در طول هفته  از ۸ ـ ۱۴ مارس ، هفته روتاراکت جهانی ، نشان داده می شود. چگونه کار می کند: از۸ مارس، گرفتن یک عکس، فیلم ویدئو و یا نوشتن یک پیشنهاد که نمایش دهنده معنی و مفهوم روترکت برای شماست  و آن را در سایت های رسانه های اجتماعی از انتخاب خود آپلود کنید.  انتخاب بالا ما توییتر، فیس بوک و اینستاگرم. درهنگامی که شما پیام خود را پست میکنید، لطفاء  از استفاده هر سه  هشتگ #روتراکت،#روتراکت ستورم  و #روتاری  اطمینان حاصل شود که همه رسانی جمعی امکان پذیر شود. اگر در توییترپیامگذاری میکنید، لطفا  به روتری هم تویت کنید  برای روتری بین المللی برای دیدن آنچه که ما انجام می دهند.  پس از آنکه  آپلود شما انجام شد، شما می توانید آنچه که دیگر روترکترها انجام می دهند را ببینید و دیگر دوستان روترکت را ترقیب  برای ارسال پیام کنید. لطفا خودتان را به یک پست  محدود نکنید. از شما می خواهیم تردیدی برای ارسال عناوین مختلف  نکنید
با آرزوی موفقیت
Advertisements